You are here

CHI HỘI ĐẮK LẮK

Tác giả: 

CHI HỘI ĐẮK LẮK

HỘI VHNT - 172 ĐIỆN BIÊN PHỦ, TP. BUÔN MÊ THUỘT - 050.3852641

Nhiệm kỳ IV: 2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS Linh Nga Nie Kđam - 65/1 Thăng Long, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk
2. Chi hội phó: NS Dương Tấn Bình - CQ: Phòng PX 15 - Công an Đắk Lắk.

Ngành: Sáng tác (13 người), Đào tạo (03 người)
Tổng số: 16 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Trương Hữu

An

1981

 

 

 

ĐT

2009

Chi hội

Đắk Lắk

2

Dương Tấn

Bình

1975

 

 

 

ST

2010

Chi hội

Đắk Lắk

3

Võ Anh
Quang Dũng
(NSƯT - 2019)

Dũng

1950

 

 

 

ST

1993

Chi hội

Đắk Lắk

4

Lê Văn

 Hải

1984

 

 

 

ST

2021

Chi hội

Đắk Lắk

5

Nguyễn Văn

Hạnh

1955

 

 

 

ST

2009

Chi hội

Đắk Lắk

6

Nguyễn Sĩ

Hùng

1946

 

 

 

ST

1999

Chi hội

Đắk Lắk

7

Linh Nga Nie

KĐam

1948

ĐV

Nữ

Ê Đê

ST

1991

Chi hội

Đắk Lắk

8

Y Phôn
(NSƯT - 2019)

Ksơ

1961

 

 

Ê Đê

ST

1998

Chi hội

Đắk Lắk

9

Lê Nghĩa
Lê Nhật Thanh

Lộc

1947

 

 

 

ST

2004

Chi hội

Đắk Lắk

10

Nguyễn Công

Nguyễn

1967

 

 

 

ĐT

2009

Chi hội

Đắk Lắk

11

Trần Văn

Phước

1959

ĐV

 

 

ĐT

2012

Chi hội

Đắk Lắk

12

Huỳnh Ngọc La

Sơn

1957

 

 

 

ST

2004

Chi hội

Đắk Lắk

13

Nguyễn Hương
Hương Thành

Thành

1963

 

 

 

ST

2014

Chi hội

Đắk Lắk

14

Nguyễn Công
Trầm Tích

Tích

1972

 

 

 

ST

2005

Chi hội

Đắk Lắk

15

Võ Đức
Mạnh Trí

Trí

1958

ĐV

 

 

ST

1992

Chi hội

Đắk Lắk

16

Hồ

Tuấn

1964

ĐV

 

 

ST

2017

Chi hội

Đắk Lắk

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.