You are here

CHI HỘI ĐĂK NÔNG

CHI HỘI NHẠC SĨ ĐĂK NÔNG

HỘI VHNT - THỊ XÃ GIA NGHĨA - 050.3515002

Nhiệm kỳ I:  2018 - 2023

Chi hội trưởng: NS  Võ Văn Cường (Võ Cường) - Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc Đắk Nông.
Chi hội phó: NS  Nguyễn Mạnh Hổ - Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc Đắk Nông.

Ngành: Sáng tác (04 người), Biểu diễn (01 người)
Tổng số: 05 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Võ Văn
Võ Cường

Cường

1962

 

 

 

ST

2009

Chi hội

Đắk Nông

3

Lê Khắc

Ghi

1967

ĐV

 

 

ST

2016

Chi hội

Đắk Nông

2

Nguyễn Mạnh

Hổ

1983

ĐV

 

 

BD

2015

Chi hội

Đắk Nông

4

Võ Đức

Tuấn

1965

ĐV

 

 

ST

2004

Chi hội

Đắk Nông

5

Phan Văn
Vinh An

Vinh

1989

 

 

 

ST

2016

Chi hội

Đắk Nông

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.