You are here

CHI HỘI ĐỒNG NAI

Tác giả: 

CHI HỘI ĐỒNG NAI

HỘI VHNT -  30 QUỐC LỘ 1, F. TÂN TIẾN, TP BIÊN HÒA - 0613.3822992

Nhiệm kỳ III:  2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS Nguyễn Văn Phương (Nguyễn Phương) - Trung tâm Văn hoá Thể thao Long Khánh, Đồng Nai
2. Chi hội phó: NS Trần Thị Lệ Hằng (Lệ Hằng) - Hội VHNT Đồng Nai
3. Uỷ viên: NS Nguyễn Ngọc Khoa - Trường Trung cấp VHNT Đồng Nai             

Ngành: Sáng tác (05 người), Lý luận (02 người), Biểu diễn (02 người), Đào tạo (03 người)
Tổng số: 12 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Đơn vị - Chi hội

Tỉnh, thành

1

Trần Viết
(Giải thưởng Nhà nước - 2016)

Bính

1934

ĐV

 

 

ST

1975

Chi hội

Đồng Nai

2

Nguyễn Đức

Đổi

1962

ĐV

 

 

ĐT

2008

Chi hội

Đồng Nai

3

Điểu

Được

1966

 

 

Châu ro

ST

2010

Chi hội

Đồng Nai

4

Trần Thị Lệ
Lệ Hằng

Hằng

1973

 

Nữ

 

ĐT

2017

Chi hội

Đồng Nai

5

Nguyễn Khánh

Hòa

1958

ĐV

 

 

ST

2002

Chi hội

Đồng Nai

6

Tống Duy

Hòa

1954

 

 

 

ST

2004

Chi hội

Đồng Nai

7

Nguyễn Ngọc

Khoa

1974

ĐV

 

 

BD

2017

Chi hội

Đồng Nai

8

Lê Minh

Phước

1968

 

 

 

ĐT

2010

Chi hội

Đồng Nai

9

Nguyễn Văn
Nguyễn Phương

Phương

1955

ĐV

 

 

LL

2007

Chi hội

Đồng Nai

10

Cao Hồng

Sơn

1958

 

 

 

ST

2007

Chi hội

Đồng Nai

11

Nguyễn Văn
Nguyễn Thọ

Thọ

1948

 

 

 

LL

2009

Chi hội

Đồng Nai

12

Nguyễn Văn
(NSƯT - 1990)

Vy

1931

 

 

 

BD

1957

Chi hội

Đồng Nai

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.