You are here

CHI HỘI GIA LAI

KHU VỰC TÂY NGUYÊN
(5 Chi hội. Tổng số 54 hội viên, trong đó: ST= 37; LL= 01; BD= 10; ĐT= 06)

CHI HỘI GIA LAI

HỘI VHNT - 30 NGUYÊN DU, TP PLEIKU - 059.3824679

Nhiệm kỳ IV:    2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS Lê Xuân Hoan - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai.
2. Chi hội phó: NS Nguyễn Ngọc Ánh - Trường Văn hoá NT Gia Lai
3. Ủy viên: NS Chu Thị Thúy Hà - Nhà hát CMN Tổng hợp Đam San Gia Lai       

Ngành: Sáng tác (04 người), Lý luận (01 người), Biểu diễn(04 người), Đào tạo (02 người)
Tổng số: 11 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Nguyễn Ngọc

Ánh

1974

ĐV

 

 

ĐT

2007

Chi hội

Gia Lai

2

Thảo Nam

Giang

1979

 

 

Bahnar

ST

2016

Chi hội

Gia Lai

3

Trương Đức
(NSƯT)

1957

 

 

DT

BD

2001

Chi hội

Gia Lai

4

Chu Thị Thúy
(NSƯT)

1972

ĐV

Nữ

 

BD

2016

Chi hội

Gia Lai

5

Lê Xuân

Hoan

1957

ĐV

 

 

ST

1996

Chi hội

Gia Lai

6

H'

Mai

1966

ĐV

Nữ

Bahnar

LL

2007

Chi hội

Gia Lai

7

Hà Quang

Minh

1957

 

 

 

ĐT

2001

Chi hội

Gia Lai

8

Măng
(NSƯT)

Ngọc

1944

ĐV

 

Bahnar

BD

1996

Chi hội

Gia Lai

9

Huỳnh Ngọc
Ngọc Tường

Tượng

1954

ĐV

 

DT

ST

1993

Chi hội

Gia Lai

10

Hoàng Phi

Ưng

1976

 

 

Bahnar

ST

2016

Chi hội

Gia Lai

11

Trần Duy
Ali Việt
(NSƯT)

Việt

1966

 

 

 

BD

2010

Chi hội

Gia Lai

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.