You are here

CHI HỘI AN GIANG

Tác giả: 

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
(13 Chi hội. Tổng số 142 hội viên, trong đó: ST= 94; LL= 02; BD= 24; ĐT= 21)

CHI HỘI AN GIANG

HỘI VHNT: 43 NGUYỄN VĂN CƯNG, TP LONG XUYÊN - 079.3841830

Nhiệm kỳ II: 5/2020 - 5/2025

1. Chi hội trưởng: NS Trương Bá Trạng - Sở VHTT và DL An Giang.
2. Chi hội phó: NS Nguyễn Đăng Khoa - Trường Đại học An Giang. 
3. Ủy viên: NS Hồ Thanh Danh - Hội VHNT tỉnh An Giang.

Ngành: Sáng tác (07 người), Đào tạo (02 người)
Tổng số: 09 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Dương Anh
Dương Văn Chiến

Chiến

1952

 

 

 

ST

2008

Chi hội

An Giang

2

Hồ Thanh
(NSƯT)

Danh

1967

ĐV

 

 

ST

2014

Chi hội

An Giang

3

Dương Phương

Đông

1975

ĐV

 

 

ST

2015

Chi hội

An Giang

4

Nguyễn Đăng
Đăng Khoa

Khoa

1971

ĐV

 

 

ĐT

2013

Chi hội

An Giang

5

Đỗ Việt
Đỗ Triệu An

Thắng

1950

 

 

 

ST

2006

Chi hội

An Giang

6

Võ Văn
Võ Thắng

Thắng

1964

ĐV

 

 

ĐT

2009

Chi hội

An Giang

7

Trương Bá

Trạng

1966

ĐV

 

 

ST

2008

Chi hội

An Giang

8

Nguyễn Minh

Trí

1955

 

 

 

ST

2006

Chi hội

An Giang

9

Mặc
Trương Minh Hiếu

Tuân

1959

 

 

 

ST

1995

Chi hội

An Giang

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.