You are here

CHI HỘI KON TUM

Tác giả: 

CHI HỘI KON TUM

HỘI VHNT - 76 TRẦN PHÚ, THỊ XÃ KON TUM - 060.3861201

Nhiệm kỳ II:  2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS Đinh Xuân Đề - Đoàn Văn công QK5
2. Ủy viên: NS Nguyễn Vĩnh Học - Trường THCS Nguyễn Huệ, Kon Tum

Ngành: Sáng tác (02 người), Biểu diễn (02 Người)
Tổng số: 04 Hội viên  

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Sui

Black

1967

 

Nữ

Bah Nar

BD

2009

Chi hội

Kon Tum

2

Đinh Xuân
(NSƯT - 2012)

Đề

1978

ĐV

 

 

BD

2009

Chi hội

Kon Tum

3

A
(NSƯT - 2012)

Duh

1954

 

 

Bah Nah

ST

1994

Chi hội

Kon Tum

4

Nguyễn Vĩnh

Học

1970

 

 

 

ST

2018

Chi hội

Kon Tum

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.