You are here

CHI HÔỊ NINH THUẬN

Tác giả: 

CHI HÔỊ NINH THUẬN

HỘI VHNT - 20 TÔ HIỆU, THỊ XÃ PHAN RANG - 068.3830856

Nhiệm kỳ III: 2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS  Phạm Bá Lân - Trung tâm VHTT tỉnh Ninh Thuận.
2. Chi hội phó: NS  Nguyễn Minh Hùng (Phan Tử Nho) - Hội Liên hiệp VHNT Ninh Thuận

Ngành: Sáng tác (08 người)
Tổng số: 08 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Đơn vị - Chi hội

Tỉnh, thành

1

Phan Quốc
Phan Duy

Anh

1957

ĐV

 

 

ST

1999

Chi hội

Ninh Thuận

2

Phan Ngọc

Hồng

1958

 

 

 

ST

2007

Chi hội

Ninh Thuận

3

Nguyễn Minh
Phan Tử Nho

Hùng

1957

 

 

 

ST

2007

Chi hội

Ninh Thuận

4

Phạm Bá

Khôi

1966

 

 

 

ST

2005

Chi hội

Ninh Thuận

5

Phạm Bá

Lân

1956

 

 

 

ST

2006

Chi hội

Ninh Thuận

6

A Mư
(NSƯT-2007)

Nhân

1952

 

 

Chăm

ST

1990

Chi hội

Ninh Thuận

7

Hồ Hoài

Sơn

1954

ĐV

 

 

ST

1993

Chi hội

 

8

Lê Hưng

Tiến

1981

ĐV

 

 

ST

2008

Chi hội

Ninh Thuận

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.