You are here

CHI HỘI QUÂN ĐỘI - TP HỒ CHÍ MINH

Tác giả: 

CHI HỘI QUÂN ĐỘI - TP HỒ CHÍ MINH - NHIỆM KỲ X - NĂM 2021

Tổng số 18/1.484 hội viên (ST: 04; LL: 01;  BD: 12; ĐT: 01)

1. Chi hội trưởng: NS Nguyễn Đức - Đơn vị: Trường Đại học VHNT Quân đội - cơ sở 2 tp Hồ Chí Minh
2. Chi hội phó: NS Vũ Văn Thành - Đơn vị: Đội quân nhạc - Bộ Tham mưu - Quân đoàn 4

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân
tộc

Ngành

Năm
vào
 hội

Chi hội

Tỉnh,
Thành

1

Đặng Văn

Cường

1958

ĐV

 

 

BD

2005

Quân đội

TP HCM

2

Nguyễn Thanh

Đính

1937

ĐV

 

 

BD

1973

Quân đội

TP HCM

3

Nguyễn Hồ

Đông

1984

ĐV

 

 

BD

2021

Nhà hát
Quân đội

TP
HCM

4

Nguyễn

Đức

1973

 

 

 

ST

2004

Quân đội

TP HCM

5

Lê Thị Thu

Giang

1970

ĐV

 

 

BD

2008

Quân đội

TP HCM

6

Trương Kim

Khánh

1957

ĐV

Nữ

 

BD

2004

Quân đội

TP HCM

7

Võ Thị Thiên

Lan

1966

 

Nữ

 

ST

2006

Quân đội

TP HCM

8

Nguyễn Thành
Long Ca

Long

1988

 

 

 

BD

2021

Nhà hát
Quân đội

TP HCM

9

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

1954

ĐV

Nữ

 

BD

2004

Quân đội

TP HCM

10

Trương Phan Yên

Nhiên

1990

ĐV

 

 

BD

2021

Nhà hát
Quân đội

TP
HCM

11

Võ Công

Phước

1953

ĐV

 

 

ĐT

2004

Quân đội

TP HCM

12

Nguyễn Văn

Sáu

1960

ĐV

 

 

BD

2004

Quân đội

TP HCM

13

Nguyễn Hồng

Sơn

1962

ĐV

 

 

ST

2010

Quân đội

TP HCM

14

Đào Văn

Sử

1955

ĐV

 

 

LL

2005

Quân đội

TP HCM

15

Vũ Văn

Thành

1973

ĐV

 

 

BD

2015

Quân đội

TP HCM

16


Võ Thành Chính

Thành

1936

ĐV

 

 

ST

1965

Quân đội

TP HCM

17

Nguyễn Thị Thu

Thủy

1976

ĐV

 

 

BD

2021

Nhà hát
Quân đội

TP
HCM

18

Hoàng Văn
Hoàng Vĩnh

Vĩnh

1956

 

 

 

BD

2004

Quân đội

TP HCM

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.