You are here

CHI HỘI VĨNH LONG

CHI HỘI VĨNH LONG

HỘI VHNT: 6 HƯNG ĐẠO VƯƠNG, THỊ XÃ VĨNH LONG - 070.3822325

Nhiệm kỳ II: 2016 - 2021

1. Chi hội trưởng: NS  Huỳnh Tấn Lộc (Hoàng Lộc). Sở VHTT và DL tỉnh Vĩnh Long.
2. Chi hội phó:  NS  Lê Đức Vĩnh Tuyên (Vĩnh Tuyên). Trung tâm Văn hóa Vĩnh Long.
3. Uỷ viên: NS Mai Trung Nghĩa. Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long.

Ngành: Sáng tác (05 người), Biểu diễn: (01 người), Đào tạo (01 người)
Tổng số: 07 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Trần Thành

Công

1953

ĐV

 

 

ST

1995

Chi hội

Vĩnh Long

2

Lê Thành
Vũ Thành

Công

1953

ĐV

 

 

ST

2008

Chi hội

Vĩnh Long

3

Huỳnh Anh

Kiệt

1936

ĐV

 

 

ST

2001

Chi hội

Vĩnh Long

4

Huỳnh Tấn
Hoàng Lộc

Lộc

1961

ĐV

 

 

ST

2010

Chi hội

Vĩnh Long

5

Lê Hoàng

Nam

1982

ĐV

 

 

BD

2019

Chi hội

Vĩnh Long

6

Mai Trung

Nghĩa

1961

 

 

 

ĐT

2006

Chi hội

Vĩnh Long

7

Lê Đức Vĩnh
Vĩnh Tuyên

Tuyên

1975

 

 

 

ST

2010

Chi hội

Vĩnh Long

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.