You are here

Chuyện tình núi Một

Tác giả: 
Nguyễn Tiến Mạnh

Chuyện tình núi Một

Lời thơ: Duy Nhâm

Âm nhạc: Quốc Vụ 

Trinhg bày: Anh Tuấn

(Nguồn: internet)

ĐĂNG BÌNH LUẬN