You are here

Cuộc thi sáng tác ca khúc về Cà Mau

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-SVHTTDL ngày 04/5/2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, biển đảo, ven biển và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau năm 2022.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà mau thông báo thể lệ Cuộc thi nêu trên, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ - NỘI DUNG

1. Chủ đề - Thể loại - Ngôn ngữ

- Chủ đề: Phản ánh đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, biển đảo, ven biển và vùng dân tộc thiểu số thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Thể loại: Ca khúc hoàn chỉnh.

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

2. Nội dung

Ca khúc tham gia cuộc thi phản ánh về đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, biển đảo, ven biển và vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau (không bắt buộc phải thể hiện toàn bộ nội dung chủ đề trong cùng một tác phẩm).

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG TÁC PHẨM DỰ THI

1. Đối tượng

Tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh.

2. Số lượng

Mỗi tác giả tham gia dự thi không quá 02 (hai) tác phẩm.

III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO

1. Ban Tổ chức

Cơ cấu Ban Tổ chức gồm có: Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật; Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc 03 (ba) đơn vị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật và Ban Dân tộc tỉnh.

2. Ban Giám khảo

Là các nhạc sĩ nổi tiếng, có kinh nghiệm, có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc trong và ngoài tỉnh.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Dự kiến cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất là 7.000.000 đồng.

- 02 giải nhì, mỗi giải là 3.500.000 đồng.

- 03 giải ba, mỗi giải là 2.000.000 đồng.

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải là 600.000 đồng.

V. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC

1. Tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức ngoài phong bì ghi rõ: Họ và tên thật, tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và số hiệu bài dự thi. Bên trong là tác phẩm dự thi không ghi tên tác giả mà đánh số ký hiệu đúng số hiệu ngoài phong bì dự thi.

Ví dụ: ngoài phòng bì đánh ký hiệu là H2 thì tác phẩm bên trong ghi tên tác giả là H2. Trường hợp tác giả dự thi 02 (hai) tác phẩm thì đánh ký hiệu ngoài phong bì là H1 và H2 và bên trong ghi tên tác giả tương tự là H1 và H2.

2. Tác phẩm dự thi gửi về sẽ được Ban Tổ chức đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật và Ban Dân tộc tỉnh.

3. Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải cho mục đích tuyên truyền, đối ngoại, in ấn các tài liệu quảng bá tiếp thị và những mục đích phi lợi nhuận khác phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh mà không phải xin phép tác giả.

4. Đối với các tác phẩm dự thi nhưng không đoạt giải, trong trường hợp được sử dụng, Ban Tổ chức sẽ trực tiếp liên hệ với tác giả để thống nhất về mức chi trả thù lao, nhuận bút.

5. Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa từng công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền tác phẩm khi gửi tham gia Cuộc thi.

6. Ngoài phong bì ghi: Tác phẩm dự thi sáng tác ca khúc tỉnh Cà Mau năm 2022.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Thời gian nhận bài dự thi: Ban Tổ chức nhận bài dự thi từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày 29/9/2022 cho cả 02 (hai) hình thức gửi: Theo dấu Bưu điện và gửi trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học - Nghệ thuật.

- Thời gian tổng kết, trao giải dự kiến trong tháng 11/2022.

2. Địa điểm nhận bài dự thi

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, số 65, đường Phan Ngọc Hiển, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, số 05, đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

(Gửi kèm theo Kế hoạch số 45/KH-SVHTTDL ngày 04/5/2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, biển đảo, ven biển và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau năm 2022).

BAN TỔ CHỨC

ĐĂNG BÌNH LUẬN