You are here

Danh sách Chi hội các tỉnh - Hội nhạc sĩ Việt Nam

Tác giả: 
admin

1. TỈNH LAI CHÂU

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Trần Văn Long
Di động: 0913399945

Chi hội phó: Nhạc sĩ Vương Khon
Di động: 0912052082

2. TỈNH HÀ GIANG

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Nguyễn Trùng Thương
Di động: 0913271152

Chi hội phó: Nhạc sĩ Đinh Tiến Bình
Di động: 0917894940

3. TỈNH LÀO CAI

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Phùng Chiến
Di động: 0915092367

Chi hội phó: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Bình
Di động: 0913388974

4. TỈNH YÊN BÁI

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Bái
Di động: 0912011643

5. TỈNH SƠN LA

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Cầm Minh Thuận
Di động: 01652205335

Chi hội phó: Nhạc sĩ Phạm Hồng Thu
Di động: 0913051086

Chi hội phó: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Dũng
Di động: 0912729412

6. TỈNH THÁI NGUYÊN

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Phạm Đình Chiến
Di động: 0912710618

Chi hội phó: Nhạc sĩ Đỗ Quang Đại
Di động: 0912114446

7. TỈNH VĨNH PHÚC

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Lê Xuân Thuỷ
Di động: 0989243747

8. TỈNH PHÚ THỌ

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Vũ Văn Viết
Di động: 0913282577

Chi hội phó: Nhạc sĩ Nguyễn Hùng
Di động: 0913540619

9. TỈNH QUẢNG NINH

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Xuân Nhật
Di động: 0913025194

Chi hội phó: Nhạc sĩ Lê Nguyên Thêm
Di động: 0913262069

10. TỈNH BẮC NINH

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Ngô Quốc Tính
Di động: 0943212789

Chi hội phó: Nhạc sĩ Trọng Tĩnh
Di động: 0912393899

11. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Nguyễn Thế Vinh
Di động: 0913374645

Chi hội phó: Nhạc sĩ Chu Tâm Huy
Di động: 0983304272

12. TỈNH HOÀ BÌNH

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Trương Sơn
Di động: 0913296277

Chi hội phó: Nhạc sĩ Nguyễn Thành Viên
Di động: 0913601440

13. TỈNH THÁI BÌNH

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Nguyễn Thái Dương
Di động: 0953587916

Chi hội phó: Nhạc sĩ Đặng Thanh Sơn
Di động: 0913519640

14. TỈNH THANH HOÁ

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Nguyễn Liên
Di động: 0903220864

Chi hội phó: Nhạc sĩ Đỗ Hoài Nam
Di động: 0912276974

Chi hội phó: Nhạc sĩ Thế Việt
Di động: 0913356728

15. TỈNH NGHỆ AN

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Hoàng Thành
Di động: 0913054110

Chi hội phó: Nhạc sĩ Mai Cường
Di động: 0903468678

16. TỈNH HÀ TĨNH

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh
Di động: 0983854577

Chi hội phó: Nhạc sĩ Trần Quốc Nam
Di động: 0983300208

17. TỈNH QUẢNG BÌNH

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Dương Viết Chiến
Di động: 0912709593

Chi hội phó: Nhạc sĩ Quách Sĩ Dũng
Di động: 0912098729

18. TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Việt Đức
Di động: 0987660199

Chi hội phó: Nhạc sĩ Lê Phùng
Di động: 0903591677

19. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Thái Nghĩa
Di động: 0913492993

Chi hội phó: Nhạc sĩ Ái Nghĩa
Di động: 0913491521

20. TỈNH QUẢNG NGÃI

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Trần Xuân Tiên
Di động: 0983418475

Chi hội phó: Nhạc sĩ Dương Quang Hùng
Di động: 0913447197

21. TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Vũ Trung
Di động: 0913421529

Chi hội phó: Nhạc sĩ Bạch Mai
Di động: 0914038170

Chi hội phó: Nhạc sĩ Nguyễn Thế Tuyên
Di động: 0914005877

22. TỈNH PHÚ YÊN

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Ngọc Quang
Di động: 0903596477

23. TỈNH KHÁNH HOÀ

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Ngọc Anh
Di động: 0914137640

Chi hội phó: Nhạc sĩ Tố Hải
Di động: 0914151680

24. TỈNH NINH THUẬN

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Phạm Bá Lân
Di động: 0919062049

Chi hội phó: Nhạc sĩ Hồ Hoài Sơn
Di động: 0908495545

25. TỈNH KON TUM

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Phạm Cao Đạt
Di động: 0903596204

26. TỈNH GIA LAI

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan
Di động: 0905102676

27. TỈNH ĐẮK LẮK

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Linh Nga Niek Đam
Di động: 0914067495

Chi hội phó: Nhạc sĩ Lê Nghĩa Lộc
Di động: 0914734451

28. TỈNH LÂM ĐỒNG

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Đình Nghĩ
Di động: 0908029209

Chi hội phó: Nhạc sĩ Dương Toàn Thắng
Di động: 0939087557

Chi hội phó: Nhạc sĩ Ái Lan
Di động: 0904723571

29. ĐỒNG BẰNG SÔNG TIỀN

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Phạm Khiêm
Di động: 0918530306

Chi hội phó: Nhạc sĩ Trịnh Hùng
Di động: 0913958442

Chi hội phó: Nhạc sĩ Quốc Nam
Di động: 0913965462

30. ĐỒNG BẰNG SÔNG HẬU

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Lê Thanh Hùng
Di động: 0913760416

Chi hội phó: Nhạc sĩ Bùi Đức Thịnh
Di động: 0983695220

31. TỈNH LONG AN

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Trịnh Hùng
Di động: 0913958442

Chi hội phó: Nhạc sĩ Lê Phương
Di động: 0913999527

32. TỈNH ĐỒNG THÁP

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Tùng
Di động: 0913887103

Chi hội phó: Nhạc sĩ Phạm Công Đức
Di động: 0918293405

33. TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Võ Lê
Di động: 0903915494

Chi hội phó TT: Nhạc sĩ Hoàng Lương
Di động: 0903694628

Chi hội phó: Nhạc sĩ Trương Ngọc Minh
Di động: 0982564265

34. TỈNH BẾN TRE

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Quốc Nam
Di động: 0913965462

Chi hội phó: Nhạc sĩ Huy An

35. THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Lê Nghiệp
Di động: 0903943902

Chi hội phó: Nhạc sĩ Nguyễn Dũng
Di động: 0903334436

Chi hội phó: Nhạc sĩ Thế Long
Di động: 0913823560

36. TỈNH SÓC TRĂNG

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Sơn Ngọc Hoàng
Di động: 0903359158

Chi hội phó: Nhạc sĩ Lục Thanh Hiệp
Di động: 0909936575

37. TỈNH ĐỒNG NAI

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Tống Duy Hoà
Di động: 0903721599

Chi hội phó: Nhạc sĩ Cao Hồng Sơn
Di động: 0983184019

38. TỈNH TÂY NINH

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Nguyễn Đình Hồng
Di động: 0982176525

Chi hội phó: Nhạc sĩ Nguyễn Quốc Tây
Di động: 0913955168

39. TỈNH TIỀN GIANG

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Lê Ngân
Di động: 0903924970

40. TỈNH CÀ MAU

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Trần Thanh Hoà
Di động: 0913780013

Chi hội phó: Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Để
Di động: 0918665170

Chi hội phó: Nhạc sĩ Đoàn Kim Cúc
Di động: 0907634638

41. TỈNH NAM ĐỊNH

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Đỗ Đức Miên

42. TỈNH VĨNH LONG

Chi hội trưởng: Nhạc sĩ Trần Thành Công

 

CÁC HỘI ÂM NHẠC

1. HỘI ÂM NHẠC HÀ NỘI

Địa chỉ: 19 Hàng Buồm, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chủ tịch: Nhạc sĩ Hồ Quang Bình

Điện thoại CQ: 04.38295405

Fax: 04.39282396

Di động: 0913.043724

2. HỘI ÂM NHẠC TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 81 Trần Quốc Thảo, phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch: Nhạc sĩ Trần Long Ẩn

Điện thoại CQ: 08.39326253

Fax: 08. 39327847

Di động: 0903958545

3. HỘI ÂM NHẠC TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

Địa chỉ: 26 Lê Lợi, TP. Huế

Chủ tịch: Nhạc sĩ Lê Phùng

Điện thoại CQ: 054.3823238

Fax: 0543525354

Di động: 0903591677

4. HỘI ÂM NHẠC TP. ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: K54/10 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Chủ tịch: Nhạc sĩ Thái Nghĩa

Điện thoại CQ: 0511.3821434

Fax: 0511.3886717

Di động: 0913 492 993

5. HỘI ÂM NHẠC TP. CẦN THƠ

Địa chỉ: 170 Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ

Chủ tịch: Nhạc sĩ Lê Nghiệp

Di động: 0903943902

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.