You are here

Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Hát lên Việt Nam - Let’s Sing Việt Nam”

Tác giả: 
Đài Tiếng nói Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 10042-CV/BTGTW ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng trên báo chí, Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN) tổ chức cuộc vận động Sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam - Let’s Sing Việt Nam năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 2021, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đoàn kết, mến khách, giàu đẹp, vững vàng trước mọi thử thách khó khăn.

Khuyến khích phong trào sáng tác các tác phẩm âm nhạc ngợi ca thành tựu của đất nước, hình ảnh một Việt Nam giàu đẹp, mến khách, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng yêu nhạc trên cả nước cũng như quốc tế.

Tìm kiếm những ca khúc có giá trị nghệ thuật cao, nội dung lành mạnh, có sức lan tỏa mạnh mẽ, hấp dẫn được thể hiện qua các thể loại: Chính ca; Nhạc thịnh hành (Pop, Rock, Rap, Dance, Indie…).

2. Yêu cầu

Các ca khúc sáng tác cần tập trung phản ánh tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam, thành tựu trong công cuộc dựng xây, bảo vệ Tổ Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua cuộc vận động nhằm thúc đẩy sự sáng tạo của các nhạc sĩ, nghệ sĩ, chuyên và không chuyên nghiệp trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế muốn chia sẻ tình yêu với đất nước Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả cuộc vận động Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những ca khúc đoạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền.

Thể lệ cuộc vận động này được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cá nhân, đơn vị quan tâm được biết.

II. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM

1. Thời gian:

- Tổ chức phát động cuộc vận động: Từ ngày 03 tháng 02 năm 2021.

Ban Tổ chức nhận các tác phẩm tham dự từ sau khi phát động đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2021. Tổng kết, tổ chức trao giải thưởng: dự kiến vào dịp 19/8 và 2/9 năm 2021 tại Hà Nội.

2. Địa chỉ nhận tác phẩm tham dự cuộc vận động:

Tác phẩm tham gia cuộc vận động (CD, DVD, USB tự dựng hoặc dàn dựng kèm nhạc bản) có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Ban Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam, tầng 6, Trung tâm Phát thanh Quốc Gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội.

Tác phẩm tham gia cuộc vận động về qua hệ thống internet: có thể gửi vào hộp thư điện tử: vov3@vov.vn

Chú ý: Ghi rõ bài tham dự cuộc vận động Sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam năm 2021. Họ tên, địa chỉ, số điện thoại tác giả, tên tác phẩm, thể loại (Chính ca hoặc Nhạc thịnh hành).

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỂ LỆ CUỘC CUỘC VẬN ĐỘNG:

1. Đối tượng, thành phần tham gia:

Các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong toàn quốc, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế muốn chia sẻ tình yêu đến đất nước, con người Việt Nam đều có quyền gửi tác phẩm tham gia cuộc vận động. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và thư ký không được tham gia.

2. Chủ đề: Sáng tác ca khúc “Hát lên Việt Nam - Let’s Sing Việt Nam”.

3. Yêu cầu đối với tác phẩm

Tập trung vào các đề tài ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống cách mạng của dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Hình ảnh một Việt Nam: uy tín, thân thiện, mến khách và giàu đẹp, ngợi ca sức trẻ, thành tựu trong công cuộc dựng xây và bảo vệ tổ quốc.

Có sức lan truyền sâu rộng trong đời sống âm nhạc đương đại.

4. Thể loại âm nhạc:

Chính ca; Nhạc thịnh hành (Pop, Rock, Dance, Rap, Indie….).

5. Hình thức thể hiện:

Đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca, hợp xướng và hợp xướng không nhạc đệm.

6. Thể lệ cuộc vận động:

- Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa được giải ở bất kỳ cuộc vận động hoặc cuộc thi sáng tác nào.

- Ngôn ngữ sử dụng phải trong sáng, dễ hiểu, phong phú về hình tượng nghệ thuật, không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc. Phần ca từ có thể sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Anh hoặc cả hai.

Ban Tổ chức sẽ không xét giải đối với các tác phẩm sao chép, mô phỏng, ý tưởng và giai điệu, lời ca của các tác giả khác.

Mỗi tác giả được gửi dự thi không quá 02 (hai) tác phẩm. Mỗi tác phẩm gửi về dự thi phải có nhạc bản. Ban tổ chức khuyến khích các tác giả gửi kèm theo CD hoặc DVD, file âm thanh, hình ảnh (tự thu hoặc dàn dựng).

Tất cả các tác phẩm dự thi hoặc vật phẩm thể hiện tác phẩm gửi kèm, Ban tổ chức cuộc vận động không trả lại tác giả. Ban tổ chức được quyền sử dụng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức khi thấy phù hợp.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm có chất lượng cao để dàn dựng, thu thanh và phát sóng.

Ban Tổ chức có toàn quyền thu hồi mọi giá trị liên quan đến tác phẩm như: Giấy chứng nhận, tiền giải thưởng khi có vi phạm bản quyền tác giả, không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp tranh chấp quyền tác giả.

Những tác giả được giải thưởng phải nộp thuế theo quy định của luật về thuế thu nhập cá nhân.

Tác phẩm dự thi cần ghi rõ:

Họ và tên khai sinh (kèm nghệ danh nếu có);

Ngày tháng năm sinh;

Số CMTND hoặc thẻ căn cước;

Nghề nghiệp, đơn vị công tác (nếu có);

Địa chỉ liên hệ, số điện thoại, mã số thuế cá nhân, Email, số lượng tác phẩm;

- Tác giả hay đồng tác giả (ghi rõ nếu có);

- Thể loại dự thi: Chính ca hay Nhạc thịnh hành.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi tham gia không đúng quy định và những thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi.

IV. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO

1. Ban Tổ chức:

Do Lãnh đạo Đài TNVN Quyết định thành lập.

2. Hội đồng giám khảo:

Thành phần Hội đồng Giám khảo là các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nhà quản lý hoạt động biểu diễn có uy tín do Đài TNVN ra Quyết định thành lập.

3. Tổ thư ký: Gồm các thành viên của Ban Âm nhạc (VOV3), Ban Thư k‎ý biên tập, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông Đài TNVN.

V. GIẢI THƯỞNG

1. Cách thức chấm giải:

Ban Tổ chức xét giải dựa trên kết quả của Hội đồng Giám khảo, tuyển chọn qua 02 vòng: Sơ khảo và chung khảo.           

Vòng Sơ khảo: Bao gồm các tác phẩm đảm bảo yêu cầu về quy định và chất lượng của cuộc vận động.

Vòng chung khảo: Là những tác phẩm xuất sắc nhất để xét trao giải.

* Kết quả bình chọn của công chúng sẽ là một căn cứ để xếp loại các tác phẩm đoạt giải.

2. Cơ cấu giải thưởng và trao giải:

- Ban Tổ chức cấp Bằng chứng nhận, Cup biểu tượng và tiền giải thưởng cho các ca khúc đoạt giải.

Cơ cấu giải thưởng:

+ 01 giải đặc biệt, trị giá: 100.000.000đ (một trăm triệu đồng)

+ 01 Giải nhất, trị giá: 50.000.000đ ( năm mươi triệu đồng)

+ 02 Giải nhì, mỗi giải trị giá: 25.000.000đ (hai mươi lăm triệu đồng)

+ 03 Giải ba, mỗi giải trị giá: 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)

+ 08 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

Ban Tổ chức sẽ xem xét, bổ sung một số hạng mục giải thưởng (Nếu điều kiện cho phép).

3. Trách nhiệm của tác giả khi tham gia cuộc vận động

Thực hiện đúng yêu cầu, thể lệ cuộc vận động.

Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu tác phẩm được trao giải vi phạm pháp luật về bản quyền, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ xem xét, thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài TNVN rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên ở mọi lĩnh vực, ngành nghề trong và ngoài nước; sự phối hợp của Hội Nhạc Sĩ Việt Nam và các Chi hội; Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố; Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố; các trường Văn hóa Nghệ thuật trong cả nước để cuộc vận động Sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam - Let’s Sing Việt Nam thành công tốt đẹp./.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Mạnh Hùng
Trưởng ban Tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Hát lên Việt Nam”

ĐĂNG BÌNH LUẬN