You are here

Ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tác giả: 
Huyền Thương - Hà Linh

Căn cứ Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn; Căn cứ chương trình hoạt động toàn khoá của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khoá X, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Căn cứ Công văn của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương về việc cử chuyên gia tham gia thành viên Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật của Liên hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Theo đề nghị của Ban Tổ chức - Cán bộ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Sáng 15/11/2022, Tại Hà Nội, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025. Giáo sư - Tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam được cử làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Liên hiệp nhiệm kỳ 2020-2025.

PGS-TS- Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp phát biểu giới thiệu về Hội đồng LLPB Văn học nghệ thuật Liên hiêp các Hội VHNT Việt Nam.

Dự lễ có PGS-TS Trần Khánh Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình VHNT Trung ương, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội VHNT Trung ương chuyên ngành Trung ương, các thành viên Hội đồng ...

Thường trực Hội đồng:

1. GS.TS Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng.

2. NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Văn học nghệ thuật Việt Nam Việt Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

3. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thiện, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam - Uỷ viên Thường trực Hội đồng.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt

PGS-TS-NS Đỗ Hồng Quân Chủ tịch Liên hiệp và TS Đoàn Thanh Nô Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp tặng hoa chúc mừng các uỷ viên Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật nhiệm kỳ 2020-2025

Các Ủy viên Hội đồng:

1. Nhà Lý luận phê bình Âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch Hội, Trưởng Ban Lý luận phê bình Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Ủy viên.

2. Nhà văn, Nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - Ủy viên.

3. PGS.TS. Nhà văn Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học Hội Nhà văn Việt Nam - Ủy viên.

4. PGS.TS. Nguyễn Xuân Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam - Ủy viên.

5. TS. Đỗ Thị Thu Huyền, Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam - Ủy viên.

6. GS.TS. KTS Doãn Minh Khôi, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Kinh tế đô thị Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Ủy viên.

7. NSNA Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Hội, Phụ trách Ban Lý luận phê bình Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống - Ủy viên.

8. PGS. Nguyễn Tất Thắng, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên.

9. TS. Nhà phê bình Mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế, Phó Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật ngành phê bình, Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên.

10. PGS.TS. NSND Ứng Duy Thịnh, Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp điệu Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - Ủy viên.

11. PGS.TS. Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội, Trưởng Ban Lý luận phê bình Hội Điện ảnh Việt Nam - Uỷ viên.

Bà Nguyễn Thị Lan công bố Quyết định kiện toàn Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật 

Thư ký Hội đồng: Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch trong công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, định hướng sáng tác, phản biện xã hội phù hợp với đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình hiện nay.

Thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các quyền lợi theo quy định chung của Nhà nước và của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Nhiệm kỳ của Hội đồng theo nhiệm kỳ của Liên hiệp.

(Nguồn: https://nhiepanhdoisong.vn/) 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.