You are here

Tác phẩm mới: Sông Cầu

Tác giả: 
Nguyễn Tiến Mạnh

Tọa đàm Tác phẩm mới: Sông Cầu

Thơ: Ngô Văn Luyến

Nhạc: Bùi Quang Tuấn

Trình bày: Trần Hồng Nhung - Ngọc Ký

(Nguồn: Tác phẩm mới VOV3)

 

(Nguồn: internet)

ĐĂNG BÌNH LUẬN