You are here

Anh sẽ trở về trong những giấc mơ em

Tác giả: 
Đoàn Giang
Thông tin thêm về Tác giả: 

Nhạc sĩ Đoàn Giang hiện đang công tác tại Đoàn Ca Múa Nhạc Tổng Hợp An Giang. 

Hiện là cán bộ Đoàn Ca Múa Nhạc Tổng Hợp An Giang
UV BCH Hội VHNT Tỉnh An Giang
 
Thể hiện: 
Hải Ngân
Thông tin thêm: 

Ca sĩ Hải Ngân hiện đang công tác tại Đoàn Ca Múa Nhạc Tổng Hợp An Giang.

Thể loại: 
ca khúc: 

 Ca khúc Anh sẽ trở về trong những giấc mơ em sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Giang do ca sĩ Hải Ngân trình bày.

Anh sẽ trở về trong những giấc mơ em