You are here

Hà Nội rơi rơi tiếng nguyệt cầm

Hà Nội rơi rơi tiếng nguyệt cầm
Thể loại: 
Tác giả: 
Lê Trung Tín
Tác giả lời: 
Huỳnh Hữu Võ
Thể hiện: 
Uyên Di

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

7 + 5 =