You are here

Tôi nghe Tổ Quốc gọi tên mình

Tôi nghe Tổ Quốc gọi tên mình
Thể loại: 
Tác giả: 
Đinh Trung Cẩn
Tác giả lời: 
Phan Quế Mai
Thể hiện: 
NSND Quang Thọ

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

3 + 1 =