You are here

Thi sáng tác ca khúc về Phụ nữ Quân đội

1. Mục đích

Cuộc thi sáng tác ca khúc về phụ nữ Quân đội là một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10/3/1993-10/3/2023); nhằm vận động sáng tác những tác phẩm âm nhạc có nội dung, chất lượng nghệ thuật tốt; thể hiện vị trí, vai trò, truyền thống của Phụ nữ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ; ghi nhận, cổ vũ, khích lệ, động viên phụ nữ Quân đội nêu cao trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu, cống hiến trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Chủ đề Cuộc thi: “Phụ nữ Quân đội rạng rỡ trang sử vàng”

3. Nội dung

- Sáng tác ca khúc ca ngợi, tôn vinh giá trị cao đẹp của phụ nữ Quân đội, tiếp nối truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

- Sáng tác ca khúc cổ vũ, động viên phụ nữ Quân đội rèn luyện “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái” xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

4. Đối tượng tham gia

Cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ, các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên; công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký).

5. Số lượng

Mỗi tác giả (nhóm tác giả) gửi không quá 02 (hai) ca khúc tham gia Cuộc thi.

6. Quy định về tác phẩm dự thi

- Thể loại âm nhạc: Ca khúc.

- Tác phẩm phải bám sát chủ đề Cuộc thi; có cấu trúc gọn; lời ca bằng tiếng Việt, trong sáng, giàu cảm xúc, giai điệu đẹp, dễ nhớ, dễ thuộc, mang tính cộng đồng cao; ca từ và nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, đúng pháp luật. Khuyến khích các tác giả có nhiều sáng tạo về nội dung, hình thức, cấu trúc âm nhạc, thông điệp rõ ràng, khái quát.

- Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm mới sáng tác, chưa từng công bố dưới bất kỳ hình thức nào, chưa gửi tham gia các cuộc thi, cuộc vận động khác, không có tranh chấp bản quyền; phân định rõ ràng về tác giả phần nhạc, phần ca từ, lời thơ.

- Tác phẩm dự thi là ca khúc có đủ phần nhạc và lời bằng tiếng Việt, đánh máy vi tính hoặc chép tay rõ ràng trên giấy khổ A4; gửi kèm đĩa CD hoặc file nhạc các tác phẩm đã được hòa âm - phối khí và thu thanh (nếu có).

7. Thời gian

- Thời gian gửi tác phẩm dự thi: Từ ngày 01/12/2022 đến 17h00 ngày 30/12/2022.

- Thời gian chấm chọn tác phẩm dự thi: Tháng 01/2023

- Thời gian tổng kết và trao giải Cuộc thi: 07/3/2023.

8. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải Nhất: Tặng Giấy chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho tác phẩm đạt giải Nhất và thưởng tiền kèm theo 25.000.000đ.

- 01 giải Nhì: Tặng Giấy chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho tác phẩm đạt giải Nhì và thưởng tiền kèm theo 15.000.000đ.

- 03 giải Ba: Tặng Giấy chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho tác phẩm đạt giải Ba và thưởng tiền kèm theo 5.000.000đ/01giải.

- 10 giải Khuyến khích: Tặng Giấy chứng nhận của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho tác phẩm đạt giải Khuyến khích và thưởng tiền kèm theo 2.000.000đ/01giải.

9. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu) cần ghi đầy đủ thông tin: Tên tác giả (bút danh nếu có), ngày, tháng, năm sinh, thường trú; căn cước công dân (hoặc Chứng minh thư Quân đội); địa chỉ liên hệ; số điện thoại, tên tác phẩm; tên đồng tác giả; tên nhà thơ (nếu là tác phẩm phổ thơ).

- Các tác phẩm dự thi bản giấy và file mềm đánh máy; đĩa, file thu âm (nếu có).

- Văn bản thỏa thuận của tập thể tác giả ủy quyền cho một hoặc một nhóm tác giả đứng ra đại diện tham dự (đối với tác phẩm của nhiều tác giả).

- 01 phong bì (dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại của tác giả để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết).

- Các tác giả không ghi họ, tên, bút danh trong tác phẩm, trên đĩa CD hoặc các vật phẩm thể hiện tác phẩm gửi kèm. Ban Tổ chức giao Tổ Thư ký chịu trách nhiệm mã hóa tác phẩm trước khi Ban Giám khảo làm việc.

- Hồ sơ dự thi được đóng gói, niêm phong, có chữ ký của người dự thi, bên ngoài ghi rõ “Tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc về phụ nữ Quân đội”; gửi theo đường bưu điện (quân bưu) hoặc gửi trực tiếp về Ban Phụ nữ Quân đội, số 02 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chi tiết liên hệ đồng chí Thượng tá Phan Thị Phương Hoa số điện thoại 0989.234.673; Email: phunuquandoi@gmail.com

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi tính theo dấu bưu điện (quân bưu) hoặc ngày nhận được hồ sơ gửi trực tiếp Ban Phụ nữ Quân đội.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các tác phẩm gửi dự thi không đúng thời gian quy định hoặc bị thất lạc trong quá trình gửi tác phẩm.

10. Một số quy định có liên quan

- Tác giả tham gia Cuộc thi tự nguyện tuân thủ mọi quy định trong Thể lệ này và phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tác phẩm của mình.

- Cuộc thi sáng tác ca khúc về phụ nữ Quân đội không nhằm mục đích kinh doanh; Ban Tổ chức không gửi trả lại và có quyền sử dụng các tác phẩm đã tham gia Cuộc thi phục vụ công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức mà không phải trả tiền nhuận bút tác phẩm.

- Ban Tổ chức sẽ không xét, chấm giải đối với các tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng, giai điệu, lời ca của các tác giả khác trong và ngoài nước.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm pháp lý nếu phát sinh bất cứ vấn đề nào liên quan đến bản quyền của các yếu tố được sử dụng trong tác phẩm dự thi. Tác phẩm vi phạm bản quyền sẽ bị loại khỏi Cuộc thi hoặc bị thu hồi giải thưởng (nếu phát hiện sau khi đã trao giải).

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký không được tiết lộ thông tin về kết quả Cuộc thi trước khi tổng kết, trao giải Cuộc thi.

- Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu có vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban Tổ chức có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

BAN TỔ CHỨC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham dự Cuộc thi sáng tác ca khúc về phụ nữ Quân đội
 
Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng kỷ niệm
30 năm ngày Truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10/3/1993-10/3/2023).

 

Họ và lên tác giả: ............................................................................................................

Bút danh: ...........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................

Địa chỉ thường trú: .........................................................................................................

Số CCCD/CMTQĐ: .......................................... Ngày cấp .........................................

Nơi cấp: .............................................................................................................................

Địa chi liên hệ: .................................................................................................................

Số Điện thoai: .......................................... Email: ..........................................................

Tên tác phẩm; tên đồng tác giả; tên nhà thơ (nếu là tác phẩm phổ thơ):

1. ..........................................................................................................................................

     .........................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................

* Cam kết tuân thủ Thể lệ cuộc thi:

Sau khi nghiên cứu kỹ Thể lệ Cuộc thi, tôi/chúng tôi tự nguyện đăng ký tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc về phụ nự Quân đội và cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã được quy định trong Thể lệ Cuộc thi do Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống Phụ nữ Quân đội và Ban Phụ nữ Quân đội (10/3/1993 - 10/3/2023) ban hành.

Tôi/chúng tôi cam đoan các tác phẩm này là do tôi/chúng tôi tự sáng tác, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, chưa từng được công bố, sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có sự tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ./.

                                                                                                                                                                ……ngày     tháng    năm 2022

                                                                                                                                                         (Ký, ghi rõ họ và tên)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.