You are here

Bernstein: Hòa nhạc cho giới trẻ - Phối khí là gì?

Bernstein: Hòa nhạc cho giới trẻ - Phối khí là gì?

Bernstein giới thiệu về tính năng, âm sắc nhạc cụ và cách phối hợp các loại nhạc cụ giao hưởng.

Dịch phụ đề: Linh Trần

ĐĂNG BÌNH LUẬN

2 + 17 =