You are here

Giới thiệu đàn Contrabass

Giới thiệu đàn Contrabass

Khách mời: NS Quyết Thắng, Đăng Khoa

Biên tập, KB, MC: Nguyễn Tiến Mạnh

ĐĂNG BÌNH LUẬN

10 + 8 =