You are here

Hát đồng dao

Mùa xuân nghe Hát Đồng dao

Khách mời: NNC Nông Thị Nhình, NS Lư Nhất Vũ & tốp thiếu nhi.

Biên tập: Nguyễn Tiến Mạnh

ĐĂNG BÌNH LUẬN

9 + 5 =