You are here

Leonard Bernstein: Fidelio - Tôn vinh cuộc sống

Bernstein giới thiệu nội dung và các trích đoạn, cũng như những điểm nổi bật trong vở opera duy nhất của Beethoven

ĐĂNG BÌNH LUẬN

1 + 9 =