You are here

Những đóng góp của phái đẹp trong hoạt động âm nhạc

Những đóng góp của phái đẹp trong hoạt động âm nhạc

Khách mời: NS Giáng Son & NSUT Vành Khuyên

Kịch bản, Biên tập, MC: Nguyễn Tiến Mạnh

Nhóm 5DK 

 NSUT Vành Khuyên

NS Giáng Son

MC: Tiến Mạnh 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

10 + 10 =