You are here

Nợ Cha

NỢ CHA

Nhạc và lời: LÊ TRUNG TÍN

Hòa âm: QUANG PHÚC

Trình bày: ĐÀO MÁC

ĐĂNG BÌNH LUẬN

2 + 4 =