You are here

Tác giả tự chơi tác phẩm của mình

Nhiều điều cần phải có khoảng cách không gian, thời gian mới thấy được đúng nó, 43 năm đã qua, nghe lại và....

Đây là bản ghi âm bản “Sonate polyphonique g# moll” for piano solo, do chính tác giả chơi, ghi âm tại phòng thu Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội.

Chơi trên một cây đàn Petrof đã cũ (của Tiệp) với thiết bị thu thanh của Đông Đức cuối năm 1978, công nghệ thu thanh lạc hậu của 43 năm trước ở Việt Nam.

Do những hạn chế như vậy, nên chỉ coi đây là tư liệu, như những thước phim đen trắng thuở xưa.

Một số điểm đặc biệt:

1/ Không phải thu đi thu lại mà chỉ thu đúng 1 lần là xong, thu một mạch từ đầu đến cuối (3 chương)

2/ Gần như không có nốt sai (13 phút 40” nhạc)

3/ Bản ghi âm này là kết quả của hàng chục năm liên tục học tập, tập đàn, rèn luyện, không bị gián đoạn, khó mà lặp lại được.

Khi đó tác giả đang là sinh viên đại học piano năm thứ năm, chuẩn bị thi tốt nghiệp, cuộc cuộc sống cực kỳ khó khăn.

* Biên tập âm nhạc: Cát Vận

Ngoài những hạn chế về công nghệ thu thanh và nhạc cụ, nhưng chưa có 1 nhạc sĩ (composer) người Việt nào (cả trong và ngoài nước) tự chơi piano tác phẩm của mình viết ra với độ dài và kỹ thuật khó như bản Sonata này.

Mời các bạn thẩm định điều này, nhất là các nhà chuyên môn.

Chú thích: Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam đã phát bản sonate này rất nhiều lần kể từ 1978 đến nay.

ĐẶNG HỮU PHÚC

ĐĂNG BÌNH LUẬN

10 + 0 =