You are here

Video: Mùa Xuân ơi

Video: Mùa Xuân ơi

Sáng tác: Lê Thống Nhất

Hoà âm, thu và mix: Nhạc sĩ Nguyễn Hải

Thể hiện: Thảo Vy, THCS Hưng Dũng & Đan Chi, THCS Đặng Thai Mai, TP Vinh Nghệ An

Thực hiện tại Studio Đoàn Ca Múa Nhạc Dân tộc Nghệ An.

Chịu trách nhiệm sản xuất: Nhạc sĩ Trần Quốc Chung.

Video: Lê Thống Nhất

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
2 + 3 =