Âm Thanh

Hồ Hoài Sơn (Ninh Thuận)
Bùi Việt Hà
Nhạc: Nguyễn Minh Châu
Dân ca Bắc bộ
Trần Hữu Bích
Trần Hữu Bích
NSND Phương Bảo
Hoàng Hà