You are here

CHI HỘI ĐỒNG THÁP

Tác giả: 

CHI HỘI ĐỒNG THÁP

HỘI VHNT: 54 LÝ THƯỜNG KIỆT, THỊ XÃ CAO LÃNH - 067.3853640

Nhiệm kỳ III: 2020 - 2025

1. Chi hội trưởng:  NS Phạm Văn Khiêm. ĐT: 0918.530306
  Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp.
2. Chi hội phó: NS Dương Thị Nga (Thúy Nga). ĐT: 0982.999722
  Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh Đồng Tháp.
3. Ủy viên:  NS Cái Văn Thái (Thai Sắc). ĐT: 0913.938614
   Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp.
Ngành: Sáng tác (09 người), Biểu diễn (02 người), Đào tạo (02 người)
Tổng số: 13 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Phạm Công

Đức

1956

ĐV

 

ST

2001

Chi hội

Đồng Tháp

2

Trương Thị Kim

Hạnh

1966

 

Nữ

ĐT

2018

Chi hội

Đồng Tháp

3

Đặng Văn

Hoàng

1952

ĐV

 

ST

2008

Chi hội

Đồng Tháp

4

Võ Xuân

Hùng

1979

 

 

ĐT

2017

Chi hội

Đồng Tháp

5

Phạm Văn

Khiêm

1960

ĐV

 

ST

1992

Chi hội

Đồng Tháp

6

Trần Tấn
Trần Quang

Lực

1971

ĐV

 

ST

2005

Chi hội

Đồng Tháp

7

Dương Thị
Thúy Nga

Nga

1975

ĐV

Nữ

BD

2015

Chi hội

Đồng Tháp

8

Đỗ Hữu

Nghĩa

1967

 

 

ST

2008

Chi hội

Đồng Tháp

9

Cái Văn
Thai Sắc

Thái

1954

 

 

ST

2013

Chi hội

Đồng Tháp

10

Trần Vạn
Phương Trinh

Triệu

1969

ĐV

 

BD

2016

Chi hội

Đồng Tháp

11

Nguyễn Duy

Trung

1967

ĐV

 

ST

2007

Chi hội

Đồng Tháp

12

Nguyễn Thanh
(NSƯT)

Tùng

1947

 

 

ST

2005

Chi hội

Đồng Tháp

13

Nguyễn
Nguyễn Văn Hùng

Tùng

1957

 

 

ST

2014

Chi hội

Đồng Tháp

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.