You are here

CHI HỘI KIÊN GIANG

CHI HỘI KIÊN GIANG

HỘI VHNT: 380 NGUYỄN TRUNG TRỰC, THỊ XÃ RẠCH GIÁ - 077.3862164

Nhiệm kỳ III: 2020 - 2025

1. Chi hội phó: NS Dương Minh Đức. Hội VHNT tỉnh Kiên Giang.
2. Chi hội phó: - NS  Trần Văn Năm. Phòng VH và TT Phú Quốc & NS Đào Hoàng Vũ. Bộ chỉ huy Q. Sự Kiên Giang
Ngành: Sáng tác (08 người), Biểu diễn (01 người), Đào tạo (03 người)
Tổng số: 12 hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Vũ Đình

Cửu

1970

 

 

 

ĐT

2016

Chi hội

Kiên Giang

2

Cao Thành

Chân

1984

ĐV

 

 

ĐT

2021

Chi hội

Kiên Giang

3

Lý Hữu

Di

1960

ĐV

 

 

ST

2005

Chi hội

Kiên Giang

4

Dương Minh

Đức

1963

ĐV

 

 

ST

2013

Chi hội

Kiên Giang

5

Huỳnh Anh
Huỳnh Đìa

Dũng

1954

 

 

 

ST

2011

Chi hội

Kiên Giang

6

Hoàng Thanh

1964

 

 

 

BD

2017

Chi hội

Kiên Giang

7

Lý Dũng

Liêm

1950

 

 

 

ST

2004

Chi hội

Kiên Giang

8

Trần Văn
Trần Năm

Năm

1959

ĐV

 

 

ST

2012

Chi hội

Kiên Giang

9

Phạm Hải
Hải Sơn

Sơn

1958

 

 

 

ST

2012

Chi hội

Kiên Giang

10

Bùi Đức

Thịnh

1954

ĐV

 

 

ST

1996

Chi hội

Kiên Giang

11

Nguyễn Vân
Vân Trung

Trung

1971

 

 

 

ĐT

2017

Chi hội

Kiên Giang

12

Đào Hoàng

1970

ĐV

 

 

ST

2012

Chi hội

Kiên Giang

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.