You are here

CHI HỘI LONG AN

CHI HỘI LONG AN

HỘI VHNT: 44 NGUYỄN HỆU, THỊ XÃ TÂN AN - 0972.3826355

Nhiệm kỳ III:  2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS  Trịnh Hùng - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An.
2. Chi hội phó: NS Nguyễn Thanh Hải - Công an tỉnh Long An. 
Ngành: Sáng tác (03 người), Biểu diễn (02 người), Đào tạo (01 người)
Tổng số: 06 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Nguyễn Thanh

Hải

1977

 

 

 

ST

2010

Chi hội

Long An

2

Trịnh

Hùng

1947

ĐV

 

 

ST

1987

Chi hội

Long An

3

Võ Thị
Trường Giang

Hương

1958

ĐV

Nữ

 

BD

1997

Chi hội

Long An

4

Nguyễn Thị Thu

Hương

1961

ĐV

Nữ

 

ĐT

2009

Chi hội

Long An

5

Võ Văn Bửu
Võ Anh Tuấn

Thiết

1950

ĐV

 

 

ST

2002

Chi hội

Long An

6

Nguyễn Công

Toại

1954

ĐV

 

 

BD

2009

Chi hội

Long An

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.