You are here

CHI HỘI SÓC TRĂNG

Tác giả: 

CHI HỘI SÓC TRĂNG

HỘI VHNT: 228 LÝ THƯỜNG KIỆT, THỊ XÃ SÓC TRĂNG - 079.3821933

Nhiệm kỳ III:   2020 – 2025

1. Chi hội trưởng: NS Sơn Ngọc Hoàng (Sơn Chanh Dra)- Trường Trung cấp VHNT Sóc Trăng
2. Chi hội phó: NS Lục Thanh Hiệp - Trung tâm Văn hoá Thông tin Sóc Trăng.
3. Uỷ viên: NS Trần Trọng Dũng - Trường trung cấp VHNT Sóc Trăng.
Ngành: Sáng tác (09 người), Lý luận (01 người, Biểu diễn (02 người), Đào tạo (02 người)
Tổng số: 14 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Trương Thanh
Thanh Bình

Bình

1969

 

 

 

ST

2004

Chi hội

Sóc Trăng

2

Dương Chí

Dũng

1967

 

 

Khmer

ST

2004

Chi hội

Sóc Trăng

3

Trần Trọng

Dũng

1961

 

 

 

ST

2004

Chi hội

Sóc Trăng

4

Lục Thanh

Hiệp

1970

ĐV

 

 

BD

2002

Chi hội

Sóc Trăng

5

Sơn Ngọc
Sơn Chanh Dra

Hoàng

1960

ĐV

 

Khmer

ST

1990

Chi hội

Sóc Trăng

6

Huỳnh Văn

Hùng

1974

ĐV

 

 

ST

2017

Chi hội

Sóc Trăng

7

Nguyễn Văn
Nguyễn Văn Lễ

Lệ

1972

 

 

 

ĐT

2016

Chi hội

Sóc Trăng

8

Sơn
Chanh Sa Thia
(NSƯT - 1997)

Lương

1959

ĐV

 

Khmer

ST

1990

Chi hội

Sóc Trăng

9

Trần Thanh

Lương

1970

 

 

 

ST

2009

Chi hội

Sóc Trăng

10

Sơn Thị My
(NSƯI - 2007)

Ly

1962

ĐV

Nữ

Khmer

BD

2002

Chi hội

Sóc Trăng

11

Nguyễn Lê

Phan

1970

 

 

 

ĐT

2009

Chi hội

Sóc Trăng

12

Võ Văn

Sự

1972

ĐV

 

 

ST

2007

Chi hội

Sóc Trăng

13

Trần Thiện

Thuận

1972

 

 

 

ST

2009

Chi hội

Sóc Trăng

14

Nguyễn Lê
Lê Nguyễn

Trần

1972

 

 

 

LL

2007

Chi hội

Sóc Trăng

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.