You are here

CHI HỘI TIỀN GIANG

Tác giả: 

CHI HỘI TIỀN GIANG

HỘI VHNT: 3 LÊ LỢI, TP MỸ THO - 073.3872221

Nhiệm kỳ III: 2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS  Lê Hữu Ngân. Hội Văn học Nghệ thuật Tiền Giang.
2. Chi hội phó: NS  Ngô Ngọc Hùng. Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang.
Ngành:  Sáng tác (05 người), Biểu diễn (01 người), Đào tạo (01 người)
Tổng số: 07 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

ĐV

Nữ

Dân tộc

Ngành

Năm vào hội

Cơ quan - đơn vị

Tỉnh,
Thành

1

Đỗ Thanh

Bình

1944

ĐV

 

 

ST

2001

Chi hội

Tiền Giang

2

Võ Quang

Đảm

1957

 

 

 

ST

2016

Chi hội

Tiền Giang

3

Ngô Ngọc
Ngô Ngọc Bích

Hùng

1957

 

 

 

ST

2008

Chi hội

Tiền Giang

4

Bùi Tuấn

Kiệt

1965

 

 

 

ĐT

2015

Chi hội

Tiền Giang

5

Dương Văn

Năm

1964

ĐV

 

 

ST

2008

Chi hội

Tiền Giang

6

Lê Hữu

Ngân

1956

ĐV

 

 

ST

1991

Chi hội

Tiền Giang

7

Cao Huy

Thế

1979

ĐV

 

 

BD

2017

Chi hội

Tiền Giang

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.