You are here

CHI HỘI TRÀ VINH

CHI HỘI TRÀ VINH

HỘI VHNT: 52A PHẠM NGŨ LAO, THỊ XÃ TRÀ VINH - 074.3862737

Nhiệm kỳ II: 2020 - 2025

1. Chi hội trưởng: NS Nguyễn Thành Bẩy (Bảo Sơn). Trường Trung cấp VHNT Trà Vinh.
2. Chi hội phó: NS Nguyễn Hải Thi. Trường Trung cấp VHNT Trà Vinh
Ngành: Sáng tác (05 người, Đào tạo (02 người)
Tổng số: 07 Hội viên

TT

Họ

Tên

Năm sinh

Ngành

Năm vào hội

1

Trần Việt

An

1950

ĐT

2004

2

Nguyễn Thành
Bảo Sơn

Bẩy

1961

ĐT

2007

3

Trần

Đương

1949

ST

1991

4

Huỳnh Hoàng
Thanh Hải

Hải

1949

ST

2017

5

Trần Bửu
Phố Thu

Hoài

1945

ST

2004

6

Nguyễn Quốc
Quốc Lâm

Lâm

1978

ST

2011

7

Nguyễn Hải
Hải Thi

Thi

1985

ST

2017

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.