You are here

"Ngẫu hứng nhịp Chèo" - Tam tấu gõ dân tộc (Giải Nhì - Giải thưởng Hội NSVN)

"Ngẫu hứng nhịp Chèo" - Tam tấu gõ dân tộc (Giải Nhì - Giải thưởng Hội NSVN)
Thể loại: 
Tác giả: 
Xuân Bắc
Thể hiện: 
Dàn nhạc Dân tộc Trường VH NTQĐ

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

5 + 4 =