You are here

Giới thiệu Tác phẩm mới

Tác giả: 
Biên tập: Nguyễn Tiến Mạnh
Thông tin thêm về Tác giả: 

Giới thiệu tác phẩm mới

Biên tập: Nguyễn Tiến Mạnh

Khách mời: NS Trần Thanh Tùng, Thái Hà, Nha Cao, Trần Tuấn Nghĩa, Mạnh Hồ, Bảo Trung.

Thể hiện: 
Biên tập: Tiến Mạnh
Thể loại: 
Giới thiệu Tác phẩm mới

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 6 =