You are here

Không gian âm nhạc Tây Nguyên

Không gian âm nhạc Tây Nguyên

Khách mời: NS Kpa Ylang; NS Hình Phước Liên & NS Văn Thị Thu

Bích Biên tập, Kịch bản, MC: Nguyễn Tiến Mạnh

ĐĂNG BÌNH LUẬN

14 + 3 =