profile avatar

Đoàn Nguyên Hiếu

Nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu sinh năm 1975 là hội viên chuyên ngành Sáng tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

 

Anh vào Hội từ năm 2007, hiện đang sinh hoạt tại Chi hội Quân đội tại Hà Nội.

Không có mục để hiển thị

Vinh quang Phát thanh Quân đội nhân dân
Vinh quang Phát thanh Quân đội nhân dân

Huy Quyết

,

Lê Nhung

,

Tốp ca Đoàn Văn công

Lượt xem: 30
Bản quyền: Bản quyền
Ngày đăng tải: 03/04/2024
Lần cập nhật: 16/07/2024

Không có mục để hiển thị