profile avatar

A Mư Nhân

Nhạc sĩ A Mư Nhân sinh năm 1952 là một nhạc sĩ người Chăm, hội viên chuyên ngành Sáng tác, Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

 

Nhạc sĩ vào Hội năm 1990, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Thuận và sinh hoạt tại Chi hội Nhạc sĩ tỉnh Ninh Thuận.

Không có mục để hiển thị

Chim thần lửa
Chim thần lửa

Đang cập nhật

Lượt xem: 4
Bản quyền: Bản quyền
Ngày đăng tải: 03/04/2024
Lần cập nhật: 15/07/2024

Không có mục để hiển thị