profile avatar

Đặng Hồng Anh

Nhạc sĩ Đặng Hồng Anh sinh năm 1969 là một hội viên chuyên ngành Sáng tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

 

Nhạc sĩ đã vào Hội năm 2012, hiện đang sinh hoạt tại Chi hội Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Không có mục để hiển thị

Giao hưởng thơ: Kiều
Giao hưởng thơ: Kiều

Dàn nhạc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam

Lượt xem: 0
Bản quyền: Bản quyền
Ngày đăng tải: 03/04/2024
Lần cập nhật: 03/04/2024

Không có mục để hiển thị