Con đường thế kỷ  - Ngày ấy người đi

Bài hát

Con đường thế kỷ - Ngày ấy người đi

2
0
Trình bày: Ánh Tuyết, Dàn hợp xướng
Giới thiệu Tác giả Phổ nhạc