profile avatar

Đặng Hữu Phúc

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc sinh năm 1953 là hội viên chuyên ngành Sáng tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

 

Ông vào Hội từ năm 1986, hiện đang sinh hoạt tại Chi hội Học viện Âm nhạc Quốc gia tại Hà Nội.

Không có mục để hiển thị

Ra ngó vào trông
Ra ngó vào trông

Dàn nhạc Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam

Lượt xem: 5
Bản quyền: Bản quyền
Ngày đăng tải: 03/04/2024
Lần cập nhật: 16/07/2024

Không có mục để hiển thị