profile avatar

Lư Nhất Vũ

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ sinh ra tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ông Nguyên Ủy viên Ban thư ký Hội nhạc sĩ Việt Nam khóa III. Phó tổng thư ký hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh (1981). Nguyên Phân viện trưởng Phân viện Âm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Tháng 6 năm 1962, tốt nghiệp khoa sáng tác của trường Âm nhạc Việt nam (nay là Nhạc viện Hà Nội), sau đó về nhận công tác ở Đoàn ca múa miền Nam.


Năm 1967, ông công tác tại phòng chỉ đạo Văn công thuộc Vụ Âm nhạc và múa, theo dõi chỉ đạo hoạt động của Đoàn ca múa nhân dân Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên.


Năm 1970, Lư Nhất Vũ trở về chiến trường miền Nam Việt Nam, công tác ở Tiểu ban Văn nghệ giải phóng, hoạt động ở chiến trường miền Tây Nam bộ.


Sau năm 1975, ông công tác ở cơ quan Văn nghệ Giải phóng, sau đó là Viện Nghiên cứu Âm nhạc (sau này là Viện Văn hóa Nghệ thuật tại TP HCM) cho đến nay.


Ông có một loạt những công trình nghiên cứu đồ sộ về dân ca các miền Nam bộ đã xuất bản (cùng viết với một số tác giả Lê Giang, Nguyễn Đồng Nai, Thạch An, Nguyễn Văn Hoa, Quách Vũ): Dân ca Bến Tre, Kiên Giang, Cửu Long, Sông Bé, Hậu Giang...

Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt 1 (2001), Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huân chương Quyết thắng hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh - Giải Vì Sự nghiệp Văn hóa - Giáo dục, các Giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Giải thưởng về Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều giải thưởng khác của địa phương

Tiếng cồng vượt thác
Tiếng cồng vượt thác

Nhà hát Giao hưởng Vũ kịch TP. Hồ Chí Minh

Lượt xem: 0
Bản quyền: Bản quyền
Ngày đăng tải: 03/04/2024
Lần cập nhật: 03/04/2024

Không có mục để hiển thị