Giặc đến nhà ta đánh

Bài hát

Giặc đến nhà ta đánh

1964
2
0
Trình bày: Quý Dương, Hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam
Giới thiệu Tác giả Phổ nhạc
Danh sách phát