Nhạc sĩ, Đại tá Nguyễn Trọng Loan – Hồi ức sáng tác và các tác phẩm âm nhạc

Bài hát

Nhạc sĩ, Đại tá Nguyễn Trọng Loan – Hồi ức sáng tác và các tác phẩm âm nhạc

1
0
Trình bày: Nguyễn Trọng Lưu, Trương Ngọc Linh, Trần Quốc Đạt
Giới thiệu Tác giả Phổ nhạc
Danh sách phát