Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật

Bài hát

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật

2023
0
0
Trình bày: Nguyễn Tiến Mạnh, Phạm Ngọc Khôi, Trần Lệ Chiến
Giới thiệu Tác giả Phổ nhạc
Danh sách phát