Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa

Bài hát

Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa

1973
1
0
Trình bày: Trọng Tấn
Giới thiệu Tác giả Phổ nhạc
Danh sách phát