Tổ khúc: Chuyện tình chim hải âu

Bài hát

Tổ khúc: Chuyện tình chim hải âu

1
0
Trình bày: Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam
Giới thiệu Tác giả Phổ nhạc
Danh sách phát
Tổ khúc: Chuyện tình chim hải âu
Tổ khúc: Chuyện tình chim hải âu

Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam