Ngày Quốc hội

Bài hát

Ngày Quốc hội

1945
11
0
Trình bày: Hợp ca nam nữ đài Tiếng nói Việt Nam
Giới thiệu Tác giả Phổ nhạc
Danh sách phát