Người về đem tới ngày vui

Bài hát

Người về đem tới ngày vui

1990
0
0
Trình bày: Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam
Giới thiệu Tác giả Phổ nhạc
Danh sách phát
Người về đem tới ngày vui
Người về đem tới ngày vui

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam